maaike-boersma-Investering

Privacyregeling Maaike Boersma

Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring 
Door cliënt: Annuleren kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de sessie (Walk & Talk en Talk & Process). Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Voor de Walk & Vision geldt: wanneer je binnen 48 uur voor aanvang annuleert, zal 50 % van de totale som in rekening worden gebracht.

Bij calamiteiten: Bij ziekte van de therapeut of andere calamiteiten, behoudt Maaike Boersma zich het recht voor om gemaakte afspraken naar een andere dag te verplaatsen.

Privacyverklaring
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Maaike Boersma-Psychosociaal Therapeut. Je dient je ervan bewust te zijn dat Maaike Boersma-Psychosociaal Therapeut niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website geef je aan het hier omschreven privacy beleid van Maaike Boersma-Psychosociaal Therapeut te accepteren.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en je op de hoogte te blijven houden van het actuele aanbod. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Maaike Boersma- Psychosociaal Therapeut of die van een derde erkende partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik je naar persoonlijke gegevens die voor een betreffende activiteit die ik (ga) bieden relevant is. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Maaike Boersma –Psychosociaal Therapeut of die van een derde erkende partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring tenzij ik van tevoren je toestemming hiervoor heb verkregen.

Derden
De door jou verstrekte informatie wordt niet met derden gedeeld (tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven. Denk aan; huisarts, specialist of collega hulpverlener). Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen
Dit deel van deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en administratieve systemen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site of de systemen kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Ik bied alle bezoekers aan deze website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die door jou aan mij is verstrekt.

Uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je af te melden.